ผลการวิจัยชี้ชัด ผู้ชายมักมองข้ามถุงยางอนามัยหากมีอะไรกับผู้หญิงที่ถูกใจ

ผลการวิจัยชี้ชัด ผู้ชายมักมองข้ามถุงยางอนามัยหากมีอะไรกับผู้หญิงที่ถูกใจ
ผลการวิจัยชี้ชัด ผู้ชายมักมองข้ามถุงยางอนามัยหากมีอะไรกับผู้หญิงที่ถูกใจ

ผู้หญิงสวยมักมีเสน่ห์มักดึงดูดใจเพศตรงข้ามเสมอและแน่นอนหนุ่มๆเหล่านั้นก็อยากมีอะไรเป็นพิเศษกับเธอด้วย ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไร แต่ที่น่าเป็นห่วงก็เพราะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งบ่งบอกว่าหากผู้ชายอยู่ใกล้ผู้หญิงที่ถูกใจและมีอะไรกับเธอ เปอร์เซ็นต์ในการสวมถุงยางอนามัยจะน้อยมาก

สำหรับงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างความน่าดึงดูดใจกับความเต็มใจของบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์กันอย่างไม่มีการป้องกัน ซึ่งงานวิจัยชุดนี้เป็นของ Anastasia Eleftheriou นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย Southampton ของประเทศอังกฤษ โดยเขาได้เขียนไว้ในการศึกษาครั้งนี้ว่า ข้อมูลนี้มุ่งเน้นใช้คอมพิวเตอร์จำลองเหตุการณ์ขึ้นเพื่อศึกษา อิทธิพลที่มีผลต่อทัศนคติในการมีพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีและตรงกับความต้องการไม่น้อยเลยทีเดียว

จากการศึกษาก่อนหน้านี้ เขาได้ทำการศึกษากับผู้หญิงและพบว่า ผู้หญิงมีความพึงพอใจที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่ตนเองพึงพอใจโดยไม่มีการใส่ถุงยางอนามัย นั่นคือผู้หญิงสนใจการมีเซ็กส์กับคนถูกใจมากกว่าความกลัวโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นั่นเอง และในการศึกษาครั้งใหม่นี้ เขามุ่งเน้นในเรื่องผู้ชายเป็นหลัก โดยให้หนุ่มๆ 50 คนมาทำแบบสอบถามเป็นการให้คะแนนความน่าดึงดูดใจของผู้หญิง 20 คนในรูปถ่าย โดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 0 – 100 ซึ่งผู้หญิงแต่ละคนจะได้รับการระบุระดับคะแนน 0 – 100 ทุกคนด้วยวิธีพูดโน้มน้าวให้ผู้ชายคิดว่าในผู้หญิงเหล่านี้ถ้าเขาสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ เขาจะสวมถุงยางอนามัยหรือไม่

และจากการวิจัยพบว่า ผู้ชายส่วนใหญ่อยากมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ตัวเองสนใจโดยไม่สวมถุงยางอนามัยเป็นหลัก ซึ่งความรู้สึกสนใจของผู้หญิงที่ชอบกลับชายหนุ่มไม่ได้ส่งผลกระทบให้ผู้ชายอยากใส่ถุงยางอนามัยขึ้นเลยแถมไม่ค่อยสนใจเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย นักวิจัยกล่าวว่าผู้ชายในการศึกษาของเขามักไม่ค่อยตั้งใจที่จะใช้ถุงยางอนามัยกับผู้หญิงที่น่าสนใจกว่าคนอื่น แม้ว่าพวกเขาจะคิดว่าผู้หญิงคนนี้มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ตาม และตรงกันข้ามผู้ชายในการศึกษามีแนวโน้มที่จะตั้งใจใช้ถุงยางอนามัยกับผู้หญิงที่พวกเขาถือว่าไม่ค่อยน่าสนใจ หรือน่าสนใจน้อยกว่า แม้ว่าเธอจะมีโอกาสน้อยที่จะมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ตาม

นักวิจัยเผยว่า จากผลการวิจัยนี้พบว่าแนวทางในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม บางทีมันก็ไม่ได้ทำให้ผู้ชายมีความรู้สึกอยากป้องกันตัวเองเลย เพราะสุดท้ายผู้ชายก็เลือกมีอะไรกับผู้หญิงที่ตนเองสนใจโดยไม่ใช้ถุงยางอยู่ดี แต่การทำให้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลงได้ก็คือการที่จะทำให้ผู้หญิงมีความน่าดึงดูดลดลงนั่นเอง ดังนั้นจึงชี้ชัดมาที่ว่าผู้หญิงควรทำตัวให้สื่อถึงเรื่องทางเพศน้อยที่สุดและอย่าปล่อยตัวมากเกินไป จะได้ไม่มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นนั่นเอง

หากเป็นเช่นผลงานวิจัยนี้ก็นับว่าอันตรายอยู่เหมือนกัน เพราะการไม่ป้องกันตัวเองจากการใส่ถุงยางอนามัยทั้งผู้ชายผู้หญิง ที่ไม่ใช่สามีภรรยาของตัวเอง หากมีใครคนใดคนหนึ่งเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์ก็จะสามารถติดต่อกันได้แบบไม่รู้จบ ทางที่ดีป้องกันไว้จะดีกว่าเสียเวลาไม่นานเอง